Residus

 • En aquesta pàgina podreu trobar informació sobre el tractament dels residus: cóm es separa cada fracció, els calendaris de recollida, un llistat de consultes freqüents, les ordenances municipals sobre gestió de residus i una bústia de suggeriments o incidències.

  Serveis de Recollida de Fems de la Mancomunitat Pla de Mallorca:

  La Mancomunitat Pla de Mallorca està integrada pels catorze municipis del centre de Mallorca ( Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Villafranca). L'ajuntament de Montuïri n'hi forma part i té mancomunats, els serveis de recollida de residus urbans, els serveis socials, els cursos d'educació d'adults i els serveis de promoció econòmica.

  A finals del 2007 es va posar en marxa la recollida selectiva porta a porta en els municipis que formen la Mancomunitat del Pla de Mallorca. Aquesta iniciativa pretén aconseguir separar correctament els següents grups de residus: matèria orgànica, envasos, paper i cartró, rebuig i voluminosos.

  Actualment Melchor Mascaró SA és l'empresa concessionària de la recollida de fems porta a porta, dels parcs verds i de la neteja viària de mercats, festes i fires al Pla de Mallorca.

 • Avís: A partir del mes de gener de 2011 els tràmits sobre residus es gestionen des de cada Ajuntament.

  Telèfon d'informació ambiental: 691 823 044

  Gestió d'incidències

  La recollida de fems, de vegades, genera incidències que es resolen des de les oficines de la Mancomunitat del Pla de Mallorca (àrea de residus).
  Podeu comunicar la vostra incidència a:

  1. residus@mancomunitatplademallorca.net

  2. Tel: 900 901 014 (gratuït) / 971 83 04 41 (Mancomunitat) / 691 823 044 (en cas d'urgència)

  Com hem de separar
  Residus que no sabem on van: dubtes freqüents
  Calendari de recollida selectiva

  Bústia de suggeriments o incidències

  Recollida de fems porta a porta
  Ajuntament de Montuïri
  Plaça Major, 1
  07230 Montuïri
  Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00h.
  Contacte: Cati Vaquer
  Tel. 971 64 41 25 
  Fax 971 64 63 10
  Email: cati@ajmontuiri.net

  Recollida de voluminosos porta a porta
  Plaça Major, 1
  07230 Montuïri
  Horari d'atenció al públic per sol·licitar recollida: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h
  Contacte: Cati Vaquer
  Tel. 971 64 41 25 
  Fax 971 64 63 10
  Email: cati@ajmontuiri.net

  Brigada de manteniment i neteja viària
  Ajuntament de Montuïri
  Plaça Major, 1
  07230 Montuïri
  Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 07:00h a 14:00h
  Tel. 971 64 41 25
  Fax 971 64 63 10
  Email: ajuntament@ajmontuiri.net

  Parc Verd de Recollida Selectiva
  Camí de Ca'n Tamos, s/n
  07230 Montuïri
  Tel. 971 64 41 25.

  Per poder fer ús del parc verd, els usuaris haureu de tenir una targeta identificativa que podeu anar a cercar a l’ajuntament a partir de dia 1 d’octubre de 2015.

  HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC A PARTIR 1/06/2017

  • dilluns: 16 a 19h
  • dimarts: tancat
  • dimecres: 8 a 13h
  • dijous: 16 a 19h
  • divendres: 8 a 13h
  • dissabte: 8 a 13h
  • diumenge: 15 a 19h

  Fora d’aquest horari el parc verd estarà tancat i no es podrà utilitzar.

  Al Parc Verd podeu dipositar els residus que no es recullen al porta a porta, especialment els habitatges de fora vila que no disposeu de contenidors o àrees d'aportació.

  Què s'hi pot portar?

  • Piles
  • Fluorescents i bombetes
  • Tòners
  • Bateries de cotxe
  • Voluminosos (sofàs, mobles, etc.)
  • Electrodomèstics (televisions, neveres, ordinadors, etc.)
  • Fusta
  • Vidre pla (de finestres, miralls, etc.)
  • Ferralla
  • Paper i cartó
  • Envasos de plàstic, llaunes i tetrabrics
  • Envasos de vidre
  •  

  Brigada de Recollida d'Animals Morts (BRAM)
  Fundació Natura Park
  Tel. Recollida: 650 658 182

  Brigada de Recollida d'Animals Domèstics Abandonats (BRADA)
  Fundació Natura Park
  Tel. Recollida: 647 43 36 47

  Empresa de subministrament d'aigua HIDROBAL
  Carrer d'Emili Pou, 36 
  Telèfon oficines: 971 64 40 04/5 (de dilluns a divendres de 09:00 a 13:30 h) * Fax 971 64 65 15
  Telèfon atenció al client : 902 250 070 (de dilluns a divendres des de les 8:00 fins a les 21:00 hores en horari continu)

  Telèfon d'incidències : 900 304 070 (24 hores els 365 dies de l'any)
  Pàgina web: http://www.hidrobal.net/es