Organització municipal

Batle
Senyor Joan Verger Rossiñol: àrees de Governació, promoció Econòmica i Mercats, Serveis Generals, Urbanisme, Seguretat, Agricultura i Recursos Humans.
Contacte: batlia@ajmontuiri.net

1r. Tinent de Batle
Senyor Antoni Miralles Niell: àrees de serveis d’Educació i Participació Ciutadana.
Contacte: amiralles@ajmontuiri.net

2n. Tinent de Batle
Senyor Miquel Miralles Mayol: àrees de Coordinació, Hisenda, Pressupost, Joventut i Esports.
Contacte: mmiralles@ajmontuiri.net

3r. Tinent de Batle
Senyor Gabriel Mayol Arbona: àrees de Cultura, Patrimoni, Comunicació i Noves Tecnologies.
Contacte: gmayol@ajmontuiri.net

Regidor
Senyor Gabriel Pocoví Ferrando: àrees Fires i Festes i Medi ambient.
Contacte: ajuntament@ajmontuiri.net

Regidora, senyora Maria Bauzà Britos: àrees de servei a les persones, Benestar Social, Primera Infància i Gent Gran, Salut i Drets Cívics.
Contacte: ajuntament@ajmontuiri.net