Món rural

 • Cooperativa Agrícola de Montuïri
 • Carretera Montuïri-Pina, s/n
 • 07230 Montuïri
 • Tel. 971 646 100
 • Fax 971 646 100
 • Correu electrònic: cooperativa_montuiri@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS DE MONTUÏRI

 • President: Sr. Jaume Mas Rigo
 • Carrer Constitució s/n
 • 07230 Montuïri
 • Tel. 610 624 242
 • masrigo@yahoo.es

CONFRARIA D'AMICS DE LES VINYES I DELS VINS DE MONTUÏRI

 • President Sr. Joan Beltran Solivellas
 • Avinguda Es Dau, 12
 • 07230 Montuïri

CLUB ESPANYOL DEL CA RATER MALLORQUI

PATRONAT DE RACES AUTÒCTONES DE LES ILLES BALEARS (PRAIB)