Punt d'informació Europeu

El mes d'abril de 2010 en el marc del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el Centre Balears Europa, amb l'objectiu de difondre la informació que emana de les institucions europees a través de la creació de Punts d'informació Europea (PIE) a l'illa de Mallorca l'Ajuntament s'adherí a la Xarxa que cobreix la implantació d'aquets punts el total de municipis.

El PIE a Montuïri es troba localitzat a l'entrada de les oficines municipals i per a qualsevol informació referent al mateix podeu contactar amb l'aodl de l'ajuntament.

Centre Balear Europa (CBE)