L'Ajuntament de Montuïri acorda un compromís per aconseguir un certificat d'igualtat de gènere

04-Març-2020
La norma SG CITY 50-50 és una certificació d’àmbit internacional que permet implantar un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís dels governs municipals a favor de la igualtat de gènere.

El Distintiu de gènere d’àmbit municipal és aplicable a totes les ciutats que cerquen reduir les desigualtats de gènere i complir amb la legislació en matèria d´igualtat. 

És així que l'Ajuntament de Montuïri s'ha adherit al compromís amb la defensa dels drets de les dones, a aplicar polítiques de gènere i amb la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en la gestió publica.

La certificació de la norma SG CITY 50-50 està elaborada per l’Associació Forgender Seal i posa a disposició dels municipis eines que afavoreixen la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local. Mitjançant el procés de certificació iniciat, Montuïri obtendrà el Distintiu per la igualtat de gènere, i d’aquesta manera, esdevindrà un actor amb compromís polític i estratègic a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes.