Escola d'Estiu 2023

23-Maig-2023

Les inscripcions s'han de fer en el web de l'empresa concessionària Temps Lliure Projectes.

Amb la finalitat d’ajudar a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears va convocar unes ajudes a les quals l’Ajuntament s'hi va adherir, permetent una reducció dels preus del servei de l'Escola d'Estiu.

Per a qualsevol dubte o qüestió, vos podeu posar en contacte amb l'empresa concessionària que gestiona aquest servei:

Temps Lliure Projectes
info@tempslliureprojectes.com
Tel. 644 704 393