APLICACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA

16-Març-2020
En relació a l'aplicació de l'estat d'alarma declarat per l'emergència sanitària causada pel COVID-19 (Reial Decret 463/2020, de 14 de març), l'Ajuntament publica el Decret de Batlia amb les mesures adoptades en l'àmbit municipal i també es fa públic el ban informatiu a la població relatiu a la limitació de la circulació de persones i vehicles.