FORMACIÓ I COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

Grup municipal Mes per Montuïri (MES):

  • Integrat pels regidors/regidores, D. Joan Verger Rosiñol, D. Miquel Miralles Mayol, D. Gabriel Mayol Arbona, D. Gabriel Pocoví Ferrando i Dª Maria Bauzà Britos.

  • Portaveu: D. Gabriel Mayol Arbona. Suplents: D. Gabriel Pocoví Ferrando i D. Miquel Miralles Mayol.

Grup municipal Partit popular (PP):

  • Integrat pels regidors/regidores, D. Joan Antoni Ramonell Miralles, Dª. Catalina Maria Ribas Nicolau, D. Joan Miralles Marimón, Dª Maria Elena Jaume Sastre i Dª. Marina Rabanal Tous.

  • Portaveu: D. Joan Antoni Ramonell Miralles. Suplents: Dª. Catalina Maria Ribas Nicolau i D. Joan Miralles Marimón. 

Grup municipal PSIB-PSOE (PSOE):

  • Integrat pel regidor: D. Antoni Miralles Niell.

  • Portaveu: D. Antoni Miralles Niell.


Source URL: https://www.ajmontuiri.net/formacio-i-composicio-dels-grups-politics-municipals