Reserva d'espais i materials municipals

PROCEDIMENT DE RESERVA: Per a la reserva d’espai i/o sales, així com per a la reserva de material, per favor complimenteu un dels dos models de sol·licitud següent per presentar a l’ajuntament mitjançant qualsevol de les següents opcions:

 • - per correu electrònic a la següent adreça: ajuntament@ajmontuiri.net
 • - per fax al número: 971 64 63 10
 • - presencialment al Registre d’Entrada, de 9h a 14h, de dilluns a divendres.

Model de sol·licitud reserva de materials municipals (doc adjunt)

Model de sol·licitud reserva d'espais municipals (doc adjunt)

ESPAIS MUNICIPALS

Per a consultar la disponibilitat de cada un dels espais i/o sales municipals que es relacionen a continuació, podeu pitjar sobre l’enllaç corresponent.

1- AJUNTAMENT

2- EDIFICI D’ES MOLINAR

L’edifici d’es Molinar compte amb una gran àrea al aire lliure de més de 2000m2 en total, consistent en una zona pavimentada i una zona d’arbres, acompanyada d’un camí que permet salvar l’enorme desnivell existent en la parcel·la.

3- LOCAL JOVE

L’edifici del Local Jove situat a l’Avinguda d’Es Dau, s/n, i disposa de dues sales:

4- EDIFICI DE CA SES MONGES

L’edifici de Ca Ses Monges amb entrada pel carrer Sant Bartomeu, 58, dóna accés a dues sales:

5- POLIESPORTIU ES REVOLT

Les instal•lacions esportives d’Es Revolt ubicades a la sortida del poble d’accés a la Ma-15 disposa de les següents pistes esportives:

6- PISTA DEL DAU

Espai exterior ubicat a l'avinguda del Dau.

Clicau aquí per accedir al calendari

7- GIMNÀS CEIP JOAN MAS I VERD

Clicau aquí per accedir al calendari

MATERIAL

Per a consultar la disponibilitat del material que l’ajuntament posa a la vostra disposició per a realitzar activitats diverses, podeu pitjar sobre el següent enllaç: Disponibilitat de material

Actualment l'ajuntament posa a disposició de les entitats montuïreres:

 • -un equip de so
 • -una pantalla petita i una pantalla grossa
 • -un projector
 • -9 taules plegables de 1,80mx0,80m
 • -13 taules de 2mx1m
 • -180 cadires
 • - tassons reutilitzables

Actualment l'ajuntament posa a disposició dels ciutadans:

 • -9 taules plegables de 1,80mx0,80m
 • -13 taules de 2mx1m
 • -180 cadires

Observacions:

- La notificació de resposta al ciutadà o entitat es realitzarà per un mitjà que permeti tenir constància de la mateixa en el termini màxim d’una setmana.

- Les associacions i entitats montuïreres tenen prioritat sempre que el material o espai municipal demanat estigui disponible.

- Els particulars s’encarregaran de la recollida i lliurament dels recursos sol•licitats en el lloc i termini que se li indiquin.