Pagament fraccionat dels tributs municipals

16-Gener-2020
Inscriu-te i paga l'impost sobre béns immobles, la taxa de residus i/o l'impost a vehicles de tracció mecànica de forma fraccionada.

Inscripcions: El pagament fraccionat es pot sol·licitar a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9 a 14 hores fins dia 10 de febrer.

Opcions de pagament: El contribuent podrà elegir pagar els tributs en quatre mensualitats (març, juny, setembre i novembre) o en nou (de març a novembre).

Què es necessita? Fotocòpia del DNI del titular del tribut i del representant si és el cas, el número de compte des del qual es faran les domiciliacions i el corresponent rebut de 2019 pagat.

Més informació a les oficines municipals.