Ingrés mínim vital

15-Juny-2020
Des d'avui dia 15 de juny es pot sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital.

És una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i manquen de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Conté en el seu disseny, incentius a l’ocupació i a la inclusió.