INFORMACIÓ RELATIVA AL COVID-19

12-Març-2020
Davant les informacions relacionades amb el COVID-19 (Coronavirus), publicam el ban de batlia amb les instruccions i recomanacions de la Conselleria de Salut i Consum i del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. També adjuntam imatges gràfiques amb els procediments d'higiene per prevenir contagis.

Recordau que si presentau algun dels símptomes, el telèfon de consultes mèdiques és el 061. En cap cas heu d'acudir al centre de salut ni a urgències.