Convocatòria d'ajuts adreçats a famílies d'infants inscrits a l'Escola d'Estiu 2020 de Montuïri

13-Juliol-2020
Publicam el formulari per al tràmit de sol·licitud i la documentació a aportar en cada cas.

Una vegada aprovada i publicada al BOIB (BOIB 122, d’11 de juliol de 2020) la convocatòria d’ajuts adreçats a famílies d’infants inscrits a l’Escola d’Estiu 2020 de Montuïri, facilitam el formulari per al tràmit de sol·licitud i la documentació a aportar en cada cas.

En poden ser beneficiàries les famílies dels infants inscrits a l’Escola d’Estiu que compleixin els requisits de la base tercera. Es subvencionaran les despeses d’inscripció per un mínim de 2 setmanes i un màxim dels 2 mesos de juliol i agost. És a dir, es bonificaran les inscripcions amb un import màxim de 242 €.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a nom de l’infant inscrit, i actuar com a representant la persona major d’edat que en té la tutela (pare, mare o tutor/a legal). Només es pot presentar una sol·licitud per infant. S’admetran sol·licituds d’ajuts fins el darrer dia de l’Escola d’Estiu 2020 (el 31 d’agost de 2020) o fins que s’esgoti el crèdit disponible (7.000 €).

A la mateixa sol·licitud hi heu d’adjuntar els documents descrits a les bases de la present convocatòria.

Es poden presentar a través de la Seu Electrònica o bé presencialment a les oficines municipals. Per a la tramitació i atenció presencial a les oficines municipals, s’atendrà prioritàriament amb cita prèvia, que podeu demanar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Montuïri (https://montuiri.eadministracio.cat/citaprevia) o al telèfon 971 64 41 25 ext. 6.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a l’adreça de correu electrònic dinamitzador@ajmontuiri.net o bé al telèfon 971 64 41 25 ext. 6.