Ajudes a empreses de Montuïri afectades per la situació del Covid-19

29-Juliol-2021
Actualitzat dia 05 10 2021 amb la Relació de beneficiaris de les subvencions.

El passat 24 de juliol de 2021 es van publicar en el BOIB les Bases reguladores de la convocatòria d'ajuts extraordinaris i a fons perdut per a empreses amb local amb atenció al públic que desenvolupen l'activitat al municipi de Montuïri i que han hagut de cessar la seva activitat més de quinze dies per la situació de crisi del Covid-19, exercici 2021.

La documentació a presentar és la següent: annex I i annex II, certificació de l'AEAT, ATIB i TGSS de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i socials i còpia de la llibreta bancària, i s'ha de presentar a les oficines municipals abans d'un mes des de la publicació definitiva d'aquestes bases en el BOIB (24/07/2021).

Més informació: en el BOIB adjunt o en el Departament de Desenvolupament local de l’Ajuntament (joanamaria@ajmontuiri.net / 971 64 41 25 ext. 5).