500 anys de Germanies

07-Febrer-2021
Acte de commemoració dels 500 anys del començament de la Germania mallorquina.

Diumenge 7 de febrer farà exactament 500 anys que, coincidint amb el Dijous Llarder, va començar la Germania a Mallorca. La revolta (o la revolució) més important que ha tengut lloc mai a la nostra illa.

L'espira que prengué a Ciutat l'any 1521 ben aviat s'espargí per gairebé tots els pobles de la Part Forana, també Montuïri. Per això, diumenge commemorarem virtualment aquest esdeveniment històric, a l'espera que la situació sanitària millori i permeti celebrar un acte adequat a la transcendència dels fets.