PROVES DE LLENGUA CATALANA GENER DE 2017
La Direcció General de Política Lingüística obre una nova convocatòria de proves per obtenir els certificats oficials de coneixements de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu (LA).
Termini d’inscripció
Del 2 al 16 de novembre de 2016

Dates de les proves
Proves escrites: 28 de gener (B1, C1 i LA) i 4 de febrer (A2, B2 i C2)
Proves orals: 11 de març (tots els nivells)

Llocs de les proves
Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Ciutadella, Eivissa i Formentera

PUNTS D’INSCRIPCIÓ, CALENDARI I MÉS INFORMACIÓ AL WEB: dgpoling.caib.cat O AL TELÈFON 971 17 76 34
Bookmark and Share