Escola de Pasqua 2019
Les vacances escolars no sempre coincideixen amb les vacances laborals de les seves famílies, per això sorgeixen els programes del projecte “La conciliació́ de la vida familiar i laboral, Montuïri 2018-2019”: Escola d’Estiu, de Nadal i de Pasqua. Aquests tres serveis tracten d'oferir un espai de guarda per a infants de tres a dotze anys aquells dies que són laborables però no lectius, afavorint així́ a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Les activitats que es desenvoluparan seran de diversa índole: jocs, tallers, esports, així com el seguiment d’un centre d’interès o eixos d’animació, en aquest cas, les festes de Pasqua. Seran activitats participatives i actives, tant per als infants, que hauran de crear, modificar, investigar, descobrir... durant el transcurs de les activitats.

A continuació trobareu la documentació relativa a l'Escola de Pasqua 2019.

Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços